Bezpečnost potravin

Zbytkové množství rozpouštědla v přírodních potravinářských aditivech

Vydáno: 5. 6. 2002
Autor:

dichloretan, hexan, aceton, potravinářská barviva, Japonsko

V Japonsku vyšetřovali pomocí metody head-space GC/FID zbytkové množství 12 rozpouštědel v 87 vzorcích přírodních potravinářských aditiv (66 vzorků potravinářských barviv, 19 vzorků přírodních antioxidantů a 2 vzorky přírodních konzervačních prostředků), které byly odebrány v obchodní síti v roce 1997 až 1999.
Zbytky rozpouštědla byly zjištěny u těchto barviv:
– dichloretan v barvivu turmerik (8,6 µg/g) z r. 1997, ne však ve vzorcích z r. 1998 a 1999,
– hexan u tří vzorků karotenu z řasy Dunaliella v množství 11, 72 a 75 µg/g a dále v chlorofylu, 93 µg/g,
– aceton v barvivu turmerik, annato, karoten z řasy Dunaliella a v některých dalších barvivech v koncentraci 8,7–42 µg/g.
Food Additives & Contaminants, 19, 2002, č. 4, s. 335–342