Bezpečnost potravin

Zbarvení žloutků a kůže brojlerů

Vydáno: 9. 11. 2003
Autor:

Od prosince 2003 bude snížena hladina canthaxantinu, který ovlivňuje zbarvení kůže brojlerů a vaječných žloutků, v krmivech.

Barva kůže u brojlerů a vaječných žloutků produkovaných v jednotlivých členských zemích EU v budoucnosti již nebude tak výrazně tmavě žlutá až oranžová. Od prvního prosince letošního roku chce EU omezit používání canthaxantinu z důvodu potenciálního nebezpečí pro lidské zdraví. Vědci objevili, že canthaxantin může mít negativní vliv na zrak. Jasné důkazy nejsou dosud k dispozici, ale Evropská Komise, podpořená názory některých vědců, nechce v tomto ohledu podcenit žádná rizika. Současná maximální hladina canthaxantinu v krmivech je 80 mg v jednom kilogramu, od prosince bude redukována na 25 mg/kg krmiva pro ryby a brojlery a na 8 mg v případě krmiva určeného pro nosnice. Tyto hodnoty se budou také týkat importovaných produktů.

World Poultry, 19, 2003, č. 2, s. 4