Bezpečnost potravin

Závěry Rady k politice kvality potravin zdůrazňují zájmy spotřebitelů a konkurenceschopnost výrobců

Vydáno: 23. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 22.6.2009.

Návrhy na vytvoření souhrnného předpisu pro obchodní normy, zlepšení informovanosti spotřebitelů i producentů, zjednodušení systémů kvality a vypracování jednotných pokynů pro certifikaci výrobků, dále vyjasnění a zjednodušení systémů chráněných označení EU a posílení pozice ochrany na mezinárodní úrovni i snaha vytvořit jednotné biologo – to vše obsahují Závěry Rady k politice kvality potravin a zemědělských produktů, které Předsednictví formulovalo a ministři v pondělí v Lucemburku jednomyslně schválili. Revizi této unijní politiky si Předsednictví zvolilo jako jednu ze svých priorit a v březnu k tomuto tématu uspořádalo konferenci na vysoké expertní úrovni; Závěry se dále opírají o výsledky veřejné debaty vyvolané Zelenou knihou, kterou Komise zveřejnila loni v říjnu.  

Více informací v TZ MZe ze dne 22.6.2009.