Bezpečnost potravin

Závěrečný seminář Projektu UNEP/GEF

Vydáno: 15. 11. 2010
Autor: berankova1

Veřejný seminář proběhne 30.11. 2010 na MŽP.

Závěrečný seminář Projektu UNEP/GEFPodpora opatření k zajištění biologické bezpečnosti v České republice
(„Support for the Implementation of the National Biosafety Framework for the Czech Republic“)

Datum a místo konání: úterý 30. listopadu 2010 od 10 hodin
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
zasedací místnost 959

PROGRAM:

• Úvod – základní informace o Projektu UNEP/GEF (2006 – 2010)
(Ing. Milena Roudná, CSc., koordinátorka Projektu)

• Politická, strategická a legislativní opatření pro bezpečnost zacházení s geneticky modifikovanými organismy (Ing. Zuzana Doubková)

• Administrativní opatření – žádosti a přehledy:
Polní pokusy (Ing. Hana Jiráková, PhD.)
Uvádění geneticky modifikovaných potravin a krmiv do oběhu (Ing. Petr Beneš)

• Kontrola a monitoring
(Prof. Jan Káš, DrSc., Ing. Martin Těhník, zástupci laboratoří)

• Informování, vzdělávání a zapojování veřejnosti
(Ing. Milena Roudná, CSc.)

• Informační systém Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti  (Ing. Hana Jiráková, PhD.)

• Zkušenosti s uplatňováním opatření pro bezpečnost zacházení s geneticky modifikovanými organismy ve Slovenské republice (Ing. Igor Ferenčík)

• Diskuse
• Závěr a zhodnocení.

Seminář je zaměřen především na vývoj přijímaných opatření pro plnění Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti v České republice a podporu ze strany Projektu UNEP/GEF za období jeho trvání (strukturovaných dle jednotlivých částí Projektu), jakož i na srovnání se zkušenostmi ze zahraničí.

Vstup na seminář je volný.

Pozvánka

Případné dotazy adresujte na:
milena.roudna@mzp.cz
Tel: 267122769