Bezpečnost potravin

Závadný olivový olej na Slovensku

Vydáno: 26. 7. 2001
Autor:

dovozy ze Španělska, nadlimitní obsah benzopyrenu, prohlášení o shodě pro veškerý dovážený olivový olej

U čtyř druhů olivového oleje 24 různých šarží dovezených na Slovensko ze Španělska zjistila Štátna vetrerinárna správa (ŠVS, SR) překročení nejvyššího přípustného limitu karcinogenního benzopyrenu. Několikanásobně vyšší obsah benzopyrenu byl zaznamenán v olejích: Monterreal olivový olej, Conteoliva, Morales oliva 100% a Cesar olivový olej. V dalších testovaných vzorcích nebyl povolený limit překročen, v některých vzorcích olejů z prvního lisování nebyl dokonce benzopyren zjištěn vůbec. Po předložení prohlášení o shodě na základě protokolu o zkoušce, vydaného akreditovanou institucí se mohou oleje ze Španělska, u nichž nebyl zjištěn nadměrný obsah benzopyrenu, na základě rozhodnutí příslušných veterinárních správ opět distribuovat do obchodů. V průběhu minulého týdne byly postupně uvolněny do prodeje španělské oleje Borges – 100% Virgin, olivový olej Borges – 100% čistý, a olivový olej Cesar – 100% čistý. Prohlášení o shodě, doplněné o analýzu na přítomnost benzopyrenu, musí na základě rozhodnutí ŠVS z 13. 7. 2001 do 14 dnů předložit všichni prodejci, dodávající olivový olej na trh i z jiných zemí než ze Španělska.
http://www.hnx.sk