Bezpečnost potravin

Zavádění HACCP v mlékárenském průmyslu

Vydáno: 1. 8. 2001
Autor:

kritické body, pasterované mléko, UHT-mléko, sušené mléko, mlékárenské výrobky

Stejně jako v jiných potravinářských odvětvích, musí být i v mlékárenském průmyslu zaveden preventivní systém kontroly a řízení HACCP. V případě pasterovaného mléka patří mezi kritické kontrolní body (CCP): skladování mléka na farmě, přeprava do zpracovatelského závodu, chlazení a skladování syrového mléka, standardizace a homogenizace, pasterace, chlazení a skladování (příp. přídavek vitaminů), balení, mrazírenské skladování, distribuce k prodejci, spotřebitel. V případě UHT-mléka jsou stanoveny následující CCP: syrové mléko, ohřev, homogenizace, chlazení, plnění a aseptické balení. V případě sušeného mléka jsou stanoveny následující CCP: syrové mléko, pasterace, zahušťování, sprejové sušení a chlazení, balení. (Článek uvádí podrobné zdůvodnění rizik v jednotlivých bodech). Podobně jsou navrženy i CCP pro jogurty, smetanu, máslo, smetanové krémy, sýr čedar a feta.
Food Rev. Int., 16, 2001, č. 1, s. 77-111