Bezpečnost potravin

Zatopená studna, odpadní sifony a žumpa – pokyny

Vydáno: 31. 8. 2002
Autor:

dezinfekce; studna; sifón; žumpa; Savo; Chloramin B; povodně; ČR

Po mechanickém očistění vnější studny a čerpacího zařízení od nánosů bahna a důkladném omytí vodou (nejlépe tlakovou) je nutné ze studny úplně vyčerpat vodu. Poté zjistěte zda se v ní nevyskytují jedovaté plyny a zda je u dna dostatek kyslíku. Nejjednodušším způsobem je spuštění zapálené svíčky na dno studny. V případě bezkyslíkového prostředí svíčka zhasne, v přítomnosti metanu naopak vzplane.
Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistěte vnitřní stěny, čerpací zařízení a dno studny, pak opláchněte čistou vodou a opět ji ze studny odčerpejte. Poté vnitřní stěny omyjte 5% roztokem Sava
(1 litr Sava do 20 litrů vody). Stěny opět opláchněte čistou vodou a všechnu pak vyčerpejte.
Odstraňte stávající pokryv dna studny (štěrk, písek) a vyměňte za nový (popřípadě za starýá, ale důkladně propraný). Pak studnu naplňte vodou. V případě, že je stále kalná, pokračujte v čerpání až do vymizení zákalu.
Pozor: sanaci zatopené studny provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti, úklidu okolí studny a jejím stavebnětechnickém zabezpečení. Očistu a dezinfekci studní provádějte v přítomnosti nejméně 3 osob, pro případ poskytnutí první pomoci tomu, kdo sestupuje do studny.
Studniční voda
Při nejběžnějších průměrech skružových studní od 80 do 120 centimetrů se na metr výšky studně dávkuje 9 ml Sava. Celkové množství Sava vypočítejte podle výšky vody ve studni, pak množství rozřeďte vodou v kropící konci. Roztokem pokropte vnitřní stěnu skruží i hladinu vody. Alespoň 8 hodin nechejte působit. Teprve po dezinfekci můžete odebrat vzorek vody k provedení laboratorní kontroly.
Odpadní sifóny a žumpy
Použijte 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatých polévkových lžic na 10 litrů vody) nebo zalijte odpad neředěným přípravkem Sava. K dezinfekci obsahu žump použijte 1 kilogram chlorového vápna na kubický metr obsahu žumpy.
Po skončení úklidových prací dezinfikujte ruce v 0,5% roztoku Chloraminu B po dobu jedné minuty. Roztok připravíte rozpuštěním 2 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 litrech vody.

LN, 2002, 27.8., s. 18 (Mik)