Bezpečnost potravin

Zátěž dětí a mládeže dusičnany a dusitany z potravin

Vydáno: 2. 2. 2006
Autor:

Jsou uvedeny výsledky studie provedené na Slovensku, ve které se posuzovala zátěž různých věkových skupin dětí a mládeže dusičnany a dusitany, které se přijímají z potravin, do kterých se přidávají jako přídatné látky (aditiva).

Na Slovensku (Výskumný ústav potravinársky, Bratislava) zjišťovali zatížení dětí a mládeže dusičnany a dusitany ze stravy. Za tímto účelem se sledovaly různé věkové kategorie dětí, přičemž reálné statistické údaje o spotřebě potravin se aplikovaly na mládež ve věku od 15 do 18 roků. S využitím databáze údajů o složení potravin (Potravinovej banky) se připravily reprezentativní 2týdenní jídelní lístky pro tyto modely stravování:

 

1. Model stravování průměrného obyvatele SR na základě statistické spotřeby potravin v r. 2002.

2. Model stravování mládeže ve věku 15–18 let na základě vědecky doporučených dávek potravin pro tuto věkovou kategorii.

3. Model stravování dětské populace ve věku 4 až 6 roků na základě vědecky doporučených dávek potravin pro tuto věkovou kategorii.

 

Reálná zátěž školou povinných dětí se odhadla na základě 2týdenních jídelních lístků získaných z internátního stravovacího zařízení, které se řídí směrnicemi Ministerstva zdravotnictví SR respektujícími vědecky doporučené dávky jednotlivých živin a potravin:

 

4. Model celodenního internátního stravování dětí ve věku 6 až 10 let.

5. Model celodenního internátního stravování dětí ve věku 11 až 14 let.

 

Pro jednotlivé kategorie spotřebitelů a modely stravování se odhadl průměrný denní příjem dusičnanů a dusitanů na osobu. Podle nejnižší a průměrné hmotnosti spotřebitelů daných věkových skupin v rámci SR se vyhodnotila pravděpodobná denní zátěž na osobu (mg.kg-1d-1). Vypočítané hodnoty zátěže se porovnaly s číselnými hodnotami akceptovatelné denní dávky (ADI; hodnota stanovená FAO/WHO)) těchto přídatných látek, tj. 0,10 mg.kg-1d-1 (v přepočtu na dusitan sodný) a 5 mg.kg-1d-1 (v přepočtu na dusičnan sodný).

 

Ze studie vyplynulo:

 

* Zátěž mládeže ve věku 15–18 let dusičnany z reálné stravy je 6 % ADI, dusitany 100 % ADI.

* Při dodržení vědecky doporučovaného modelu stravování je zátěž mládeže ve věku 15–18 let dusičnany 2 % ADI, dusitany 4 % ADI.

* Zátěž dětí ve věku 4–6 let při stravování podle zásad správné výživy je 4 % ADI (dusičnany) a 9 % ADI (dusitany).

* Zátěž dětí ve věku 7–10 let s pravidelnou celodenní internátní stravou je 5 % ADI (dusičnany) a 16–20 % ADI (dusitany).

* Zátěž dětí ve věku 11–14 let s pravidelnou celodenní internátní stravou je 4 % ADI (dusičnany) a 13–15 % ADI (dusitany).

 

Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že zátěž dětí a mládeže na Slovensku dusičnany a dusitany, které jsou obsaženy v potravinách jako přídatné látky, je bezpečná.

 

Bulletin potravinárskeho výskumu 44, 2005, č. 3–4, s. 217–226

 

Pozn.: Zpráva z Komise o dietetickém příjmu potravinářských aditiv v EU