Bezpečnost potravin

Zasedání expertů k problematice aspartamu

Vydáno: 6. 11. 2009
Autor:

Zástupci EFSA a experti členských států EU budou diskutovat o bezpečnosti aspartamu ve dnech 10.–11.11.2009 v Porto (Portugalsko).

Ve dnech 10.–11.11.2009 organizuje EFSA zasedání národních expertů k problematice aspartamu. Uskuteční se v Porto (Portugalsko). Zasedání se zúčastní experti z různých členských států, které nominovaly jejich země. Na zasedání se bude diskutovat o návrhu zprávy připravené organizačním týmem, který je složen ze zástupců EFSA a nominovaných expertů.
Navrhovaná zpráva bere do úvahy údaje publikované v odborné literatuře a údaje, které byly poskytnuty na základě výzvy EFSA v roce 2008 o poskytnutí dat. Ve dnech 2.–3.4.2009 se konalo v Londýně předběžné zasedání expertů, na kterém se diskutovalo o tom, jak zvolit nejlepší postup pro posuzování údajů, které jsou k dispozici (viz Aktivity EFSA zaměřené na aspartam).
Ačkoliv se EFSA posuzováním bezpečnosti aspartamu již zabýval, obavy spotřebitelů stále zůstávají. Akce v Porto má napomoci tomu, aby se obavy spotřebitelů, pokud jde o zdravotní nezávadnost aspartamu, rozptýlily.
 
 
Zdroj: EFSA