Bezpečnost potravin

Zasedání Codex Alimentarius v roce 2007

Vydáno: 17. 2. 2007
Autor: pospisilova

Přehled zasedání jednotlivých výborů CA. Aktivity CA v oblasti standardů, reziduí pesticidů a léčiv, vydávání publikací aj.

Codex Alimentarius (CA) vytvořily v roce 1963 dvě organizace Spojených národů: FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství) a WHO (Světová zdravotnická organizace). V rámci CA se vytvářejí potravinářské standardy, směrnice a kódy pro praxi s cílem:
* chránit zdraví spotřebitelů,
* zajistit poctivé obchodování s potravinami,
* prosazovat koordinaci potravinářských standardů u mezinárodních vládních i nevládních organizací.
 
Činnost CA probíhá ve výborech (Codex Committee, CC), které se zaměřují na různé problematiky. Přehled zasedání jednotlivých Výborů CA v roce 2007 je uveden v tabulce.
 
Název výboru CA
Datum zasedání
Místo zasedání/Program
CC pro tuky a oleje
20. zasedání
19.–23. 2. 2007
Londýn (Velká Británie)
Koordinační výbor FAO/WHO pro Blízký východ
4. zasedání
26. 2.–1. 3. 2007
Amman (Jordánsko)
CC pro metody analýzy a vzorkování
28. zasedání
5.–9. 3. 2007
Budapešť (Maďarsko)
CC pro všeobecné zásady
24. zasedání
2.–6. 4. 2007
Paříž (Francie)
CC pro kontaminanty v potravinách
01 zasedání
16.–20. 4. 2007
Beijing (Čína)
CC pro potravinářská aditiva
39. zasedání
24.–28. 4. 2007
Beijing (Čína)
CC pro značení potravin
35. zasedání
30. 4.–4. 5. 2007
Ottawa (Kanada)
CC pro rezidua pesticidů
39. zasedání
7.–12. 5. 2007
Beijing (Čína)
Výkonný výbor Komise CA (CAC)
59. zasedání
26.–30. 6. 2007
Řím (Itálie)
CAC
30. zasedání
2.–7. 7. 2007
Řím (Itálie)
CC pro rezidua veterinárních léčiv v potravinách
17. zasedání
3.–9. 9. 2007
TBA (USA)
Ad Hoc mezivládní operační skupina pro potraviny získané pomocí biotechnologie
7. zasedání
24.–28. 9. 2007
Chiba (Japonsko)
Ad Hoc mezivládní operační skupina pro antimikrobiální rezistenci
1. zasedání
23.–26. 10. 2007
Soul (Korejská republika)
CC pro hygienu potravin
39. zasedání
29. 10.–3. 11. 2007
TBD (Indie)
CC pro výživu a potraviny pro speciální výživové účely
29. zasedání
12.–16. 11. 2007
Bad Neuenahr (Německo)
CC pro inspekci dovozu a vývozu potravin a certifikační systémy
16. zasedání
26.–30. 11. 2007
Dosud neupřesněno (Austrálie)
Výkonný výbor CAC
4.–6. 12. 2007
Ženeva (Švýcarsko)
 
Na internetových stránkách CA je k dispozici řada dalších informací, např.:
* Speciální publikace, týkající se např.:
– ekologicky vyráběných potravin,
– dohledu nad dovozem a vývozem potravin a certifikačních systémů,
– značení potravin,
– hygieny potravin,
– potravin získaných pomocí moderní biotechnologie.