Bezpečnost potravin

Zásady zkrmování krmných tuků

Vydáno: 21. 5. 2010
Autor: bodokova1

Jaké krmné tuky, jak živočišného, tak rostlinného původu lze zkrmovat hospodářským zvířatům v České republice a jaké jsou zásady při jejich zkrmování.

 • OBECNĚ K POUŽÍVÁNÍ KRMNÝCH SUROVIN (KS)
  Pojem „krmná surovina“ je uveden v § 2 odst. 1 písm., b) Zákona o krmivech. „ krmnou surovinou krmivo, pro přímé krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, anebo krmivo, které je určeno k výrobě krmných směsí nebo jako nosič pro výrobu premixů“. V této souvislosti upozorňujeme rovněž na termín „produkt určený ke krmení zvířat“ podle písmene j). Zákon o krmivech následně v § 3 odst 9 zmocňuje Vyhlášku č. 356/2008 Sb. , ke stanovení „Seznamu krmných surovin“.

  Vyhláška č. 356/2008 S., v části III „Produkty ke krmení“ uvádí „Seznam krmných surovin, jejich popis, způsob úpravy a závazně deklarované jakostní znaky, které jsou pak blíže rozvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky. Podmínky použití krmných surovin jsou uvedeny v § 8 Vyhlášky.

  Obecně pro používání krmných surovin platí, že musí být bezpečné, tj. např.: nesmí obsahovat žádné látky, které jsou zakázány ke zkrmování. Rovněž nesmí obsahovat žádné nadlimitní obsahy nežádoucích látek, nebo skladištní škůdce. Bližší požadavky na krmné suroviny jsou uvedeny v § 7 Vyhlášky.

 • TUKY/OLEJE ROSTLINNÉHO PŮVODU
  Podle Přílohy č. 4, k vyhlášce č. 356./2008 Sb., části B , lze ke zkrmování/ k výrobě krmiv používat tuky a oleje rostlinného původu, pokud jsou jako krmné suroviny uvedeny ve skupině č. 2 „Olejnatá semena, olejnaté plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky“, např.:
  2. Olejnatá semena, olejnaté plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky
  Pořadové číslo Název Popis Závazně deklarované jakostní znaky
  1 2 3 4
      olej získaný extrakcí nebo lisováním z rostlin vlhkost, je-li vyšší než 1 %
     
  2,18 Rostlinný olej (*2)

  Upozorňujeme, že krmné suroviny, které nejsou uvedeny v příloze č. 4 části B Vyhlášky, lze uvádět do oběhu, používat pro výrobu krmných směsí a ke krmení jen za předpokladu, že patří ke skupinám krmných surovin uvedených v příloze č. 4 části C. Upozorňujeme, že KS uváděné do oběhu podle části C pak musí být označeny podle § 17 a m.j. podle § 8 odst. 1 písm. c), podle kterého musí být označeny jinými názvy, než jsou názvy krmných surovin uvedené v příloze č. 4 části B tak, aby neuvedly kupujícího v omyl ohledně identity produktu, který je mu nabízen; název je uváděn v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 4, části A, I. odst. 1.

  Část C – Ostatní krmné suroviny(*1)
  Pořadové číslo Krmná surovina Závazně deklarované jakostní znaky
  1 2 3
  4 Výrobky a vedlejší výrobky z olejnatýchsemen nebo plodů dusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 10 %tuk, je-li obsah vyšší než 5 %vláknina

 • C. TUKY/OLEJE ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
  Podle Přílohy č. 4, k vyhlášce č. 356./2008 Sb., části B , lze ke zkrmování/ k výrobě krmiv používat tuky a oleje rostlinného původu, pokud jsou jako krmné suroviny uvedeny ve skupině č. 9 „Výrobky ze suchozemských zvířat “ a skupiny č. 10 „Ryby a ostatní mořští živočichové, jejich výrobky a vedlejší výrobky“:
  9. Výrobky ze suchozemských zvířat
  Pořadové číslo Název Popis Závazně deklarované jakostní znaky
  1 2 3 4
      v podstatě prostý cizích příměsí  
  9,08 Živočišný tuk(*2) výrobek složený z tuku teplokrevných suchozemských zvířat vlhkost, je-li vyšší než 1 %

  *2: Název může být doplněn přesnějším údajem podle původu tuku nebo způsobu jeho získání (lůj, sádlo, kostní tuk, atd.).

  10. Ryby a ostatní mořští živočichové, jejich výrobky a vedlejší výrobky
  Pořadové číslo Název Popis Závazně deklarované jakostní znaky
  1 2 3 4
  10,03 Rybí tuk tuk získaný z ryb nebo jejich částí vlhkost, je-li vyšší než 1 %
  10,04 Rybí tuk rafinovaný tuk získaný z ryb nebo jejich částí, upravený rafinací a hydrogenací jodové číslovlhkost, je-li vyšší než 1 %
    ztužený

  Upozorňujeme, že krmné suroviny, které nejsou uvedeny v příloze č. 4 části B Vyhlášky, lze uvádět do oběhu, používat pro výrobu krmných směsí a ke krmení jen za předpokladu, že patří ke skupinám krmných surovin uvedených v příloze č. 4 části C. Upozorňujeme, že KS uváděné do oběhu podle části C pak musí být označeny podle § 17 a m.j. podle § 8 odst. 1 písm. c), podle kterého musí být označeny jinými názvy, než jsou názvy krmných surovin uvedené v příloze č. 4 části B tak, aby neuvedly kupujícího v omyl ohledně identity produktu, který je mu nabízen; název je uváděn v souladu s kritérii uvedenými v příloze č. 4, části A, I. odst. 1.

  Část C – Ostatní krmné suroviny(*1)
  Pořadové číslo Krmná surovina Závazně deklarované jakostní znaky
  1 2 3
  15. Výrobky ze suchozemských zvířat dusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 10 %; tuk, je-li obsah vyšší než 5 %; vlhkost, je-li vyšší než 8 %
  16. Ryby a ostatní mořští živočichové, výrobky a vedlejší výrobky z nich dusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 10 %tuk, je-li obsah vyšší než 5 %vlhkost, je-li vyšší než 8 %

  Z důvodu možné kontaminace krmiv původci BSE, se na savčí tkáně, do které spadají rovněž živočišné tuky vztahují přímo použitelné předpisy ES, jako jsou:999/2001, nebo 1774/2001.

  V současné době vyšlo Nařízení EP č. 1069/2009, které v příštím roce nahradí současně platné Nařízení 1774/2001.

Zdroj: www.bezpecna-krmiva.cz