Bezpečnost potravin

Zásady zemědělského pojištění pro rok 2006

Vydáno: 11. 10. 2006
Autor:

Zdroj: KIS ÚK, PGRLF

INFORMACE PRO ZEMĚDĚLCE

 

 

 

Věc: Zásady pro poskytování podpory pojištění pro rok 2006 z PGRLF

 

 

     Upozorňujeme Vás na podávání žádostí pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2006 z PGRLF.

 

     Zásady, vč. potřebných tiskopisů jsou zveřejněny na internetových stránkách PGRLF.

 

Termín odevzdání žádostí na ZA-PÚ je do 1.11.2006 !!!

   

     Došlo ze zvýšení sazeb podpor:

         u hospodářských zvířat na 20%

         u speciálních plodin na 50%

         u ostatních plodin na 35%

 

     K žádosti o podporu pojištění je nutno předložit tiskopis „Potvrzení pojišťovny o výši předepsaného a zaplaceného pojistného“ je změněn oproti r. 2005.

 

„Zásady zemědělského pojištění“ naleznete na http://www.pgrlf.cz/pojisteni/zasady.php

 

 

      V Mostě, dne 11.10.2006

 

 

                                                                               Ludmila Holadová

                                                                               vedoucí KIS ÚK