Bezpečnost potravin

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2006

Vydáno: 7. 2. 2006
Autor:

MZe vydalo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2006 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisůč.j.: 1110 /2006 - 11000

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky z 51. schůze ze dne 14. prosince 2005 vydává Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2006 na základě § 2 a § 2d zákona, (dále jen Zásady ).