Bezpečnost potravin

Zásadité bílkoviny mléka chrání proti osteoporóze

Vydáno: 11. 7. 2001
Autor:

syrovátková bílkovina MBP, krmný pokus na myších, podpora vstřebávání minerálií

Mléko je doporučováno jako výborný zdroj vápníku a navíc obsahuje i další složky, jimž je také připisován význam z hlediska zdraví kostí. Při vyšetření, k němuž byl použit nefrakcionovaný systém kostních buněk, bylo zjištěno, že syrovátková bílkovina  – především její zásaditá frakce (MBP) – podporuje vstřebávání minerálních látek kostmi.
Ve studii, při níž bylo myším s odstraněnými resp. neodstraněnými vaječníky během 17 týdnů podáváno krmivo, kde bylo přidáno 0,01 % MBP resp. 0,1 % MBP (nahrazeno 0,01 % resp. 0,1 % kaseinu kontrolního krmiva), nebo bylo podáváno kontrolní krmivo, byla rentgenologicky zjišťována minerální hustota stehenní kosti. Podle očekávání se prokázalo, že u myší s odstraněnými vaječníky krmených kontrolním krmivem, docházelo během pokusu ke snižování minerální hustoty kostí proti kontrolní skupině, která neměla odoperované vaječníky.  Naopak u skupiny s odstraněnými vaječníky, která byla krmena vysokou dávkou MBP (0,1 %), byla hustota kostí významně vyšší a také významně větší byla pevnost kostí proti zlomení. Výsledky tedy ukazují na to, že MBP podporuje vstřebávání  v kostech zprostředkované osteoklasty a zabraňuje ztrátám kostní hmoty, k nimž může docházet při odstranění vaječníků.
Bone, 27, 2000, č. 3, s. 403-408
Ve: Milchwissenschaft, 56, 2001, č. 6, s. 342