Bezpečnost potravin

Září – Měsíc pro vzdělávání v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin v USA

Vydáno: 23. 8. 2003
Autor:

Již po osmé bude v září  v USA probíhat  osvětová akce  Měsíc pro vzdělávání v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin (National Food Safety Education Month), která je zaměřená na prohloubení znalostí o dané problematice u pracovníků ve stravovacích službách a spotřebitelské  veřejnosti.

Akci organizuje Úřad pro kontrolu bezpečnosti potravin (Food Safety Inspection Service, FSIS) ministerstva zemědělství v USA (USDA) A centrum pro potraviny a aplikovanou výživu při americkém Úřadu pro potraviny a léčiva (FDA Center for Food and Applied Nutrition). Obecně je kampaň zaměřena na dvě cílové skupiny a jejím smyslem je  
* posílit důraz na vzdělávání u pracovníků  stravovacích zařízení a služeb
* informovat běžné spotřebitele o správném zacházení s potravinami a přípravě pokrmů v domácnosti, kde je problematika zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin stejně důležitá jako v provozovnách veřejného stravování.  
Na úspěšném průběhu akce se každoročně podílí řada restaurací, firem poskytujících stravovací služby střední školy, univerzity,  orgány státní správy na federální, státní a místní úrovni a spotřebitelské organizace po celé zemi. Akci sponzoruje Vzdělávací nadace Národní asociace restaurací prostřednictvím své Rady  pro nezávadnost potravin (International Food Safety Council http://www.nraef.org/ifsc/), což je iniciativa zaměřená především na zvýšení významu  vzdělávání pracovníků restaurací a stravovacích služeb v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin.
Hlavním tématem letošního ročníku je otázka skladování potravin. Na domovských stránkách celého projektu je pro organizátory vzdělávacích akcí k dispozici celá řada informačních materiálů včetně odkazů na informační materiály publikované na internetu a garantované příslušnými  americkými institucemi. Velice užitečnou pomůckou, především pro majitele firem při pořádání školení zaměstnanců, jsou i letáky vydané v rámci celého projektu, které jsou také k dispozici ke stažení, vytištění a distribuci zcela zdarma na http://www.nraef.org/nfsem/training.asp. Pro cílovou skupinu zaměstnanců stravovacích služeb je na každý týden je vyhlášeno jedno téma vzdělávací kampaně:
1. týden Prevence křížové kontaminace potravin při skladování
2. týden Prevence zkažení potravin s ohledem na dobu a teplotu skladování
3. týden Základní zásady při skladování potravin
4. týden Otázky čištění a sanitace
5. týden Skladování při vhodné teplotě.
Materiály jsou k dispozici v angličtině i ve španělštině. U majitelů firem se předpokládá, že se aktivně zapojí do celé akce a  zajistí proškolení svých zaměstnanců.  
Na domovských stránkách projektu jsou také k dispozici informační materiály minulých ročníků.
V r. 2002 byla kampaň zaměřena na obecné zásady zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pro  běžné spotřebitele probíhala pod heslem  „Čtyři kroky ke zdravotní nezávadnosti potravin“ a pro pracovníky především ve stravovacích službách pod heslem „Vše kontroluj, než použiješ“.
V r. 2001 bylo cílem kampaně informovat odbornou i spotřebitelskou veřejnost o zásadách spráného uchovávání zmrazených a chlazených potravin. V r. 2000 se celá akce pod heslem „Buďte chytří, uchovávejte potraviny odděleně“ zaměřila na prevenci křížové kontaminace, v r. 1999 na zásady zabezpečení zdravotní nezávadnosti při přípravě pokrmů, v r. 1998 na otázky hygieny a čistoty.  K jednotlivým tematickým blokům jsou na internetu k dispozici zcela zdarma informační materiály, které by se mohly stát inspirací pro naše odpovědné  instituce a spotřebitelské organizace, jak lze efektivně i vtipně uspořádat informační kampaň o problematice zdravotní nezávadnosti potravin pro širokou spotřebitelskou veřejnost a pracovníky v potravinářském průmyslu i stravovacích službách.      
http://www.foodsafety.gov/~fsg/september.html