Bezpečnost potravin

Září – měsíc biopotravin a ekozemědělství

Vydáno: 16. 5. 2005
Autor:

Od letoška bude každé září Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství. Jde o zastřešující akci pro nejrůznější informační, vzdělávací, poznávací a marketingové aktivity pro české spotřebitele.

Cílem měsíce biopotravin je oslovit co nejširší veřejnost. Jako motto byl pro letošek zvolen slogan „Ochutnej ten rozdíl“. Jeho autory k tomu vedla mnohaletá zkušenost, že člověk neuvěří, pokud se sám nepřesvědčí. V tomto případě, když poprvé ochutná biopotravinu a zjistí, že chutná daleko lépe než ta „běžná-konvenční“, rozšíří řady jejích konzumentů.

Akce si rovněž klade za cíl zvýšit kredit místních – českých biopotravin a jejich producentů.

 

Součástí akce by měly být například „dny otevřených dveří na biofarmách, exkurze po jejich naučných stezkách, pikniky s ochutnávkami, ukázky práce se zvířaty či na poli při sklizni apod. Zapojit se mohou jak výrobci, tak i prodejci, a to nejen ochutnávkami produktů, ale rovněž organizováním besed ve svých prodejnách zdravé výživy, kam by zvali místní ekozemědělce.

 

Koordinátorem celé akce je Svaz ekologických zemědělců PRO-BIO. Bude rovněž vytvořena webová adresa – www.mesicbiopotravin.cz, kde budou informace o veškerých aktivitách dostupné široké veřejnosti včetně médií, od nichž se očekává masivní podpora.

Svaz PRO-BIO také připraví pro jednotlivé účastníky – farmy, výrobce a velko i maloobchodníky – informační manuály, co je potřebné udělat pro zapojení se do akce.

 

Více na www.pro-bio.cz