Bezpečnost potravin

Zapouzdřené živiny pro pekaře

Vydáno: 4. 2. 2002
Autor:

vitamin C, železo, guarana, nová zapouzdřovací technologie, maximální uchování aktivity

Společnost Balchem Encapsulates představila na mezinárodní výstavě Baking Expo 2001 prostřednictvím nutričních tyčinek zapouzdřené formy vitaminu C, železa a guarany (drcená zrna tropické plodiny Paullinia Cupana var. Sorbilis). Vhodná technologie zapouzdřování používaná společností umožňuje, aby tyto, a podobné ingredience, byly společně přidávány do příslušného výrobku bez nebezpečí jakýchkoliv nežádoucích interakcí. Zapouzdřením vitaminu C se v maximální míře uchová jeho aktivita, čímž se odstraňuje nutnost aplikace vyšších dávek. Zapouzdřením železa se zamezuje jeho reakci s vitaminem C a předchází se tak potenciálnímu žluknutí a tvorbě nežádoucích vedlejších příchutí. Guarana je známa stimulačními účinky na energetickou hladinu, ovšem často dodává výrobku nepříjemnou chuť. V zapouzdřené formě je bez jakékoliv chuti a veškeré její účinky zůstávají zachovány. Více informací na adrese: http://www.balchem.com  
Baking & Snack, 23, 2001, č. 10, s. 90