Bezpečnost potravin

Záplavy ztíží plnění ekologických podmínek EU

Vydáno: 25. 8. 2002
Autor:

ČOV; škody; povodně; příspěvky; dotace; ČR

Katastrofální povodně poničily ČOV, desítky z nich nefungují, řeky začínají připomínat stoky. Státní fond životního prostředí je připraven uvolnit stovky milionů korun. Pomůže i EU.
Situaci zavinila povodeň, která zaplavila a zcela vyřadila z provozu 30 velkých a 40-50 menších čistíren odpadních vod.
Voda za Prahou je taková, jako by čistírna nebyla, je to však i před Prahou. Stejně je na tom i Beroun a Plzeň. Poničeny jsou čistírny v Čes. Budějovicích, Veselí n. Lužnicí, Táboře, Znojmě i na Mělníku a Děčíně. MŽP ČR odhaduje, že velká voda způsobila v ČOV škody ve výši 0,5 mld. korun. MŽP dále oznámilo, že Státní fond 6P je připraven uvolnit několik set milionů korun na opravu kanalizační sítě a ČOV. Další peníze by měly přijít z Mze ČR, něco uhradí pojišťovny a další prostředky by měl poskytnout evropský program ISPA.
Předseda EK Romano Prodi minulý týden při své návštěvě ČR slíbil, že Brusel poskytne pomoc na odstraňování následků povodní ve výši téměř 2 miliardy korun. Část z toho by měla jít i na opravu ČOV.
Jelikož obce vypouštějí do řek více splašků, než mají povoleno, obávají se, že ji ČIŽP udělí pokuty. Ministr ŽP Ambrozek doporučil radnicím a vodárenským firmám, aby se obrátily na krajské úřady o povolení dočasného zvýšení povolených koncentrací vypouštěných škodlivin do řek.
Kvůli povodním může mít republika potíže se splněním některých ekologických podmínek EU.Podle MŽP jde o některé mezikroky.
ČR se při vstupních rozhovorech s EU zavázala, že do roku 2010 budou mít všechna města a prakticky všechny malé obce své ČOV, které budou schopny zachytit významné škodliviny. Obdobně na tom musí být i podniky.
Exministr ŽP Miloš Kužvart se však domnívá, že poškození ČOV nebude tak závažným problémem, aby to zkomplikovalo plnění evropských norem. Vychází ze zkušenosti z povodní před pěti lety. Odhady škod byly větší než skutečné náklady na opravu.

Podle HN, 2002, č. 164, s. 3 (Mik)