Bezpečnost potravin

Zakysané mléčné výrobky mohou snižovat hypertenzi

Vydáno: 2. 4. 2003
Autor:

Zakysaný mléčný nápoj obohacený kyselinou γ-aminomáselnou se může používat jako prostředek napomáhající snižování mírně zvýšeného krevního tlaku.

Pracovníci výzkumného týmu z tokijského Centrálního institutu pro mikrobiologický výzkum a Metropolitní nemocnice připravili nový zakysaný mléčný výrobek obsahující γ-aminomáselnou kyselinu (GABA), který údajně snižuje  krevní tlak u osob s mírnou hypertenzí. Tyto informace byly zveřejněny v časopise European Journal of Clinical Nutrition. Výzkumu se zúčastnilo 39 pacientů (16 žen a 23 mužů) ve věku kolem 51 let, kteří dostávali každý den po dobu 12 týdnů buď zakysaný mléčný nápoj s přidanou kyselinou γ-aminomáselnou, nebo placebo, s následující dvoutýdenní pauzou. Na počátku experimentu a dále pak po 2, 4, 8, 12 a 14 týdnech byl pacientům měřen periferní krevní tlak a srdeční frekvence. Před a po experimentu byl proveden běžný rozbor krve a moči. Výsledky prokázaly významné snížení krevního tlaku během dvou a čtyř týdnů, které se udrželo po celou dobu následujících 12 týdnů experimentu. U pacientů, kteří dostávali mléčný nápoj s GABA se vzhledem k základní hladině prokazatelně snížil jak systolický, tak diastolický krevní tlak. U skupiny konzumující mléčný nápoj s GABA se systolický krevní tlak snížil výrazně více než u skupiny s placebem. Srdeční frekvence, tělesná hmotnost a analýza moči se během celého výzkumu mezi jednotlivými skupinami téměř nelišila. Na základě získaných výsledků bylo konstatováno, že zakysané mléko obsahující γ-aminomáselnou kyselinu se může používat jako prostředek napomáhající snižování krevního tlaku u osob s mírně zvýšenou hladinou.
EJCN, 57, 2003, č. 3, s. 490–495