Bezpečnost potravin

Zákony 110/1997 Sb. o potravinách a  146/2002 Sb. o SZPI byly vydány v úplném aktuálním znění

Vydáno: 29. 6. 2008
Autor:

Úplné znění zákona o potravinách vychází ve Sbírce pod č. 224/2008 a zákona o inspekci pod č. 223/2008.

Vzhledem k tomu, že od prvního vydání zákonů 110/19979 Sb. a 146/2002 Sb. došlo k mnoha změnám, tak bylo kvůli přehlednosti pro uživatele vydáno zmocnění  zákonem 120/2008 Sb. (o změně zákona 110/1997 a o doplnění souvisejících zákonů) k vydání úplných znění:
Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn.
Ačkoli úplné znění je ve Sbírce zákonů uvedeno pod novými pořadovými čísly, používají se i nadále odkazy na původní čísla zákonů (110/1997 Sb. resp. 146/2002 Sb., v platném znění). Účinnost úplných znění se vztahuje k účinnosti zákona 120/2008, tj. 15. května 2008.