Bezpečnost potravin

Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie

Vydáno: 6. 4. 2005
Autor:

Schváleno senátem v březnu 2005.

Senát schválil zákon o obnovitelných zdrojích energie, byl tím vytvořen právní rámec pro výrobu elektřiny v malých vodních elektrárnách, spalovnách na biomasu a větrných elektrárnách. Elektřiny  z obnovitelných zdrojů energie by mělo být 8  % do roku 2010. Zákon podporuje také využívání sluneční a geotermální energie a výrobu biolihu v tuzemsku a jeho přimíchávání do paliv. Pro členské státy EU platí směrnice z 8.5.2003, která ukládá závazek učinit taková opatření, aby od roku 2005 byl minimální podíl biopaliv z veškerých prodaných paliv pro dopravu 2 %. Podíl biopaliv se má ročně zvyšovat o 0,75 %  a v roce 2010 má činit nejméně 5,75 %.