Bezpečnost potravin

Zákon o Inspekci a o změně zákona o potravinách

Vydáno: 29. 4. 2002
Autor:

zákon 146/2002, zřízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce, doplnění v zákonu 110/1997 o potravinách

Dosavadní Česká zemědělská a potravinářská inspekce (ČZPI) a zákon č. 63/1986 Sb., určující pravidla její činnosti, povinnosti, práva a zodpovědnosti budou zrušeny od 1. 1. 2003 nově přijatým zákonem č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (dále jen „Inspekce“).
Účelem zákona je zřízení „novelizované“ Inspekce a stanovení její působnosti pro výkon státního dozoru. Sídlem ústředního inspektorátu je Brno a dalších sedm inspektorátů má územní působnost pro určené kraje. Úkolem Inspekce je kontrolovat zemědělské, mydlářské a saponátové výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky.
Tento zákon kromě toho mění některá ustanovení týkající se inspekce a způsobů provádění kontroly v následujících zákonech: č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, č. 110/1997 Sb. o potravinách, č. 145/2000 Sb. o České obchodní inspekci a č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků.
Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách se navíc doplňuje o povinnosti podnikatelů zacházejících s houbami, se zeleninou a brambory, doplňuje ustanovení, podle kterého podnikatelské zájmy právnických osob ochraňuje „Potravinářská komora“. Od připojení k EU budou v platnosti doplněné povinnosti podnikatelů s tabákovými výrobky a zákaz uvádět do oběhu tabák určený k orálnímu použití. Určité změny se týkají i schvalování potravin a surovin nového typu. Ustanovení týkající se zákona o potravinách nabývají účinnosti stejně jako ustanovení o Inspekci 1. 1. 2003 s výjimkou některých ustanovení, které nabývají účinnosti 60. dnem po vyhlášení zákona.  
Sbírka zákonů, částka 61, 17. 4. 2002.