Bezpečnost potravin

Zakázané barvivo v “hot chilli” výrobcích z Indie

Vydáno: 21. 6. 2003
Autor:

Francouzské kontrolní orgány objevily v hot chilli výrobcích karcinogenní barvivo. V rámci RAS byly na nebezpeční upozorněny všechny členské země EU.

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat Evropské komise (SCFCAH) odsouhlasil mimořádná opatření k zastavení dovozu hot chilli výrobků obsahujících barvivo “Sudan Red 1”. Uvedené barvivo bylo klasifikováno jako karcinogen, a není proto schváleno používat v EU.
Přítomnost uvedeného barviva objevily francouzské kontrolní orgány v hot chilli výrobcích importovaných z Indie. O svém nálezu informovaly Komisi a prostřednictvím systému rychlého varování (Rapid Alert System) ostatní členské státy EU.
Francouzské úřady již provedly opatření na ochranu spotřebitelů a tato budou rozšířena i na zbytek EU. Všechny dovozy uvedených výrobků se budou nyní prověřovat na přítomnost Sudan Red 1. Testovat se budou i výrobky, které jsou již na trhu.
www.leatherheadfood.com