Bezpečnost potravin

Zajištění hygieny rozprašováním účinné látky ultrazvukem

Vydáno: 26. 5. 2009
Autor:

Vzduch a plochy prostor pro výrobu masných výrobků lze sterilovat zastudena mlhou vytvořenou ze slabého vodného roztoku směsi konzervantů.

Předpokladem hygieny výrobního prostředí je mj. i odstraňování mikrobiální kontaminace, která může být způsobena i lidským faktorem. Pomocí speciální zamlžovací techniky (od firmy Air Solution GmbH) je vzduch kontinuálně pomocí ultrazvuku smísen v poměru 1/1 000 000 s účinnou látkou obecně označovanou jako “L.O.G.“ (Lord of Germs) do formy plynné suspenze (mlhy). Tento postup umožňuje inaktivaci patogenů (listerie, salmonely aj.) a mikrobů způsobujících kažení ve vzduchu a na plochách výrobních prostor. Přitom nedochází k negativnímu vlivu na zdraví personálu. Např. při výrobě masných výrobků lze tímto způsobem zajistit bezpečnost každé zrací komory, chladírny, každé místnosti nebo dopravní linky a každého zařízení, a to bez použití vysokých sterilačních teplot.
Z hlediska účinnosti postupu odpovídá velikosti inaktivovaných mikroorganismů spektrum částic mlhy od 10 do 0,1 μm. Rozptýlené menší částice zůstávají ve vznosu a chovají se stejně jako vzduchem nesené mikroby. Vysoká inaktivační účinnost je umožněna nesmírně velkým povrchem částic, který přichází do kontaktu s kontaminací a působí na ni. Větší částice se chovají jako mikroorganismy, tzn. sedimentují (v závislosti na čase a na proudění vzduchu) a nadále na mikroby působí. Z těchto důvodů  dostačuje poměrně nízká koncentrace účinné látky.
Koncentrace účinné látky a parametry rozprašování musí být stanoveny v závislosti na konkrétních podmínkách sterilovaného prostoru (velikost ploch, proudění, vlhkost a teplota vzduchu apod.). Pro umožnění sterilace v prostorách bez proudění vzduchu  dodává firma mobilní zařízení vybavené ventilátory, aby se „nehybný“ vzduch dostal do pohybu.
Pro sterilaci vzduchu nebo povrchů aplikuje firma Air Solution účinné látky „L.O.G. one“ a „L.O.G. four“, což jsou roztoky obsahující sorban draselný, benzoan sodný, peroxid vodíku a kyselinu mléčnou.
Postup byl testován v institutu v Kulmbachu. Na masných výrobcích vyráběných v prostorách ošetřených mlhou nebyla zjištěna žádná nežádoucí rezidua.
Fleischwirtschaft, 2008, 89, č. 3, s. 51-53 ISSN 0015-363X