Bezpečnost potravin

Zajímavý pohled na souvislost pesticidů s rakovinou

Vydáno: 25. 1. 2003
Autor:

Loni se se ve Velké Británii konala konference asociace „British Leafy Salads Association“. Vystoupil na ní vynikající odborník na biochemii rostlin  Anthony Trewavas z edinburghské univerzity a při rozpravě o tématu „Pesticidy a rakovina“ se kriticky vyjádřil k lobistickým ekologickým skupinám, které atakovaly konvenční zemědělské praktiky.

V listopadu minulého roku se ve Velké Británii konala konference asociace „British Leafy Salads Association“. Vystoupil na ní profesor Anthony Trewavas z edinburghské univerzity, jeden z nejlepších odborníků na biochemii rostlin a při rozpravě o tématu „Pesticidy a rakovina“ se kriticky vyjádřil k lobistickým ekologickým skupinám, které atakovaly konvenční zemědělské praktiky. Řekl, že lidé spojují pesticidy, hlavně díky činnosti skupin (například Děti země – Friends of the Earth), s rizikem rakoviny, ale v jeho vyjádření byl důkaz opaku. Jeho výzkum ukázal na to, že co nazval „hormesis“ (stimulační efekt malé dávky látky), představuje „totální inverzi obecného pohledu“. Vzestup počtu případů rakoviny by nemusel mít nic společného s pesticidy, ale mohl by být připisován faktorům jako např. stárnoucí populace, která je více náchylná ke vzniku rakoviny. Moderní medicína je také úspěšnější  při jejím zjišťování. V polovině 20. století, kdy pesticidy začaly být poprvé užívány v širokém měřítku, se velmi zvýšily naděje pokud jde o délku života. Průzkum 200 000 lidí ukázal, že úmrtnost způsobená rakovinou mezi farmáři byla poloviční než v populaci obecně. Kromě toho statistiky ukázaly, že dieta bohatá na ovoce a zeleninu, dokonce ošetřovanou pesticidy, snížila počet výskytů rakoviny na polovinu. Tyto průzkumy byly uskutečněny v západních zemích v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy byly pesticidy používány bez omezení.
Dále prof. Treawavas vysvětloval to, co nazývá „paradoxními účinky přírodních chemikálií na rakovinu“. Ve vysokém množství jsou tyto chemikálie, zjištěné v rostlinách, karcinogeny. Ale v nižších množstvích jsou užívány k léčení rakoviny. Existují také paradoxní účinky toxinů v nízkých koncentracích. Organizace EPA (Environmental Protection Agency) přišla s myšlenkou, že neexistují žádné bezpečné dávky chemikálií a toto je akceptováno jako norma. Jsou zaznamenány jejich prospěšné účinky v nízkých koncentracích, ale při vysokých koncentracích by mohly tytéž chemikálie být smrtelné. Například nitráty, železo a měď jsou  potřebné pro zdravé rostliny, ale nadměrná množství by je zabila.
Když je organizmus vystaven stresům prostředí, vyvíjí si obranné mechanizmy a míra výskytu rakoviny klesá. To by mohlo být přírodní způsob vyvíjení chemických stresů u lidí, které by je upravily tak, aby jedli různé potraviny s různými přírodními obrannými mechanizmy.     
Grower, 138, 2002, č. 47, s. 4