Bezpečnost potravin

Žádost EFSA o údaje: mykotoxiny

Vydáno: 14. 9. 2010
Autor:

EFSA požaduje údaje o T-2 toxinu, HT-2 toxinu, nivalenolu a zearalenonu. Termín: do 15.10.2010. První kolo.

Evropská komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) o vydání vědeckých stanovisek pro následující mykotoxiny a rostlinné toxické látky v potravinách a krmivech: T-2 toxin, HT-2 toxin, nivalenol, zearalenone, diacetoxyscirpenol, moniliformin, beauvericin, enniatins, sterigmatocystin, citrinin, phomopsiny, alternaria toxiny, morfinové alkaloidy, ergotové alkaloidy, pyrrolizidinové alkaloidy a tropanové alkaloidy.
 
Výzva EFSA k zasílání potřebných dat se nejprve týká těchto látek: T-2 toxin, HT-2 toxin , nivalenol a zearalenon. Výzva pro další látky bude následovat (koncem roku 2010 nebo v roce 2011).
 
T-2 a HT-2 toxiny jsou trichotecénové mykotoxiny typu A produkované Fusarium spp. Nacházejí se v zrnu pšenice, kukuřice, ovsa, ječmene, rýže a ve fazolích a dále v produktech z těchto surovin.
Nivalenol je trichotecénový mykotoxin typu B. Produkují ho četné species rodu Fusarium na cereáliích.
Zearalenon je estrogenní mykotoxin produkovaný některými species rodu Fusarium. Běžně se nachází v kukuřici. Na kontaminaci zearalenonem je rovněž náchylný ječmen, oves, pšenice, rýže, čirok a sójové boby.
 
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 z 19.12.2006 stanovuje maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, včetně maximálního limitu pro zearalenon (viz str. 13/20). EFSA byl požádán, aby poskytl vědecké stanovisko o dopadu zvýšeného maximálního limitu zearalenonu ve snídaňových cereáliích na zdravotní riziko u člověka. Při posuzování rizika musí EFSA zvažovat všechny potravinové zdroje zearalenonu.
 
EFSA se touto výzvou obrací na členské státy, výzkumné instituce, vysoké školy, průmysl, obchodní i jiné subjekty a požaduje následující údaje:
 
1) obsah T-2 a HT-2 toxinu v potravinách a krmivech;
2) obsah nivalenolu v potravinách a krmivech;
3) obsah zearalenonu v potravinách.