Bezpečnost potravin

„Žádné další výdaje na rozšíření nejsou třeba,“ uvádí předsednictví EU

Vydáno: 21. 9. 2002
Autor:

rozšíření; EU; rozpočet; finance; reforma; zemědělství; rybolov;

Rozpočtová opatření EU, přijatá v roce 1999 v Berlíně na léta 2000-2006, plně zohledňují rozšíření EU, uvádí dánský ministr financí Thor Pedersen, jenž během dánského předsednictví vede zasedání Rady pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN). „Rozšíření představuje nejvyšší prioritu dánského předsednictví EU,“ konstatuje, „a to se také projevuje v hospodářských prioritách dánského předsednictví. Za úspěch rozšíření neseme velkou odpovědnost. Já mám zajistit, že nebude představovat hospodářský problém,“ uvádí Pedersen, který také vyjadřuje důvěru v ekonomiku rozšíření.„V roce 1999 jsme se v Berlíně dohodli na rozpočtovém stropu do roku 2006 a tato rozpočtová linie je plně dostatečná na splnění všech potřeb. Členské státy nebudou muset k rozšíření přispívat dalšími finančními prostředky, neboť jich je dostatek. Co není problém by se nemělo prezentovat jako problém. A zemědělskou a rybolovnou politiku bylo třeba zreformovat v každém případě,“ uvádí ministr. V rovině nad všemi hospodářskými a praktickými diskusemi však jsou vzhledem k rozšíření EU do „otevřené, jednotné a svobodné Evropy“ v sázce velké ideály. „Velmi jsem se podivoval, s jakou rychlostí spadla Berlínská zeď. Vzpomínám si, že za studentských let jsme se vždy během jízdy na jih museli držet vpravo, abychom nenarazili na Východní blok. Události, jichž jsme svědky v současné době, se nikdy předtím v celé historii neudály. Neexistuje precedens. To právě je na celé věci to veliké. Nakonec z toho všeho vyjdeme jako vítězové,“ předpovídá ministr.

e-mail: info@iceu.cz ; http://www.evropska-unie.cz ; 9.9.2002 (Mik)