Bezpečnost potravin

„Zachraňte naši ochranu rostlin!“

Vydáno: 6. 9. 2008
Autor:

Pod tímto mottem se britští zemědělci brání proti novelizaci legislativy EU v rostlinolékařství.

Pod mottem: „Save our sprays“ („Zachraňte naši ochranu rostlin“) se britští zemědělci brání proti novelizaci legislativy EU v rostlinolékařství. Podpisová akce, k níž vyzval britský odborný časopis Farmers Weekly, má sloužit jako podklad petice, kterou zemědělci hodlají na podzim předložit Evropskému parlamentu. Chtějí tak zabránit tomu, aby Parlament hlasoval pro výrazné zpřísnění registrace přípravků na ochranu rostlin, v jehož důsledku by mohlo být vyřazeno 80 % v současné době dostupných účinných látek.
Podstatou novely směrnice EU o rostlinolékařství je neposuzovat účinné látky nadále podle rizika jejich aplikace, ale podle nebezpečí, které z koncentrovaných účinných látek vyplývá.
Evropský parlament bude v období od října do prosince projednávat nařízení ve druhém čtení a ve třetím lednovém týdnu 2009 o něm bude hlasovat. V rámci akce „Save our sprays“ jsou britští zemědělci vyzýváni k tomu, aby se svými poslanci o tomto problému diskutovali a zvali je na svoje farmy.