Bezpečnost potravin

Zabijačky i do budoucna zůstanou spojeny s českým venkovem

Vydáno: 29. 9. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 25.9.2009.

Jeden z úspěchů Českého předsednictví EU, který se podařilo prosadit v samém závěru našeho funkčního období, ve čtvrtek definitivně potvrdila Rada EU. Ta včera formálně přijala nařízení, které zásadním způsobem reviduje pravidla zacházení se zvířaty při porážce a usmrcování. Současně ČR umožňuje pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách.
 
Nově přijatá pravidla zdůrazňují odpovědnost provozovatelů jatek včetně zaručení odpovídající kompetentnosti jejich pracovníků a současně umožňují konkrétní pravidla zacházení se zvířaty při porážkách podle zásad welfare a vývoje vědy flexibilně upravovat.
„Rozhodnutí Rady lze považovat za velký diplomatický úspěch. Cesta k finální podobě návrhu byla lemována řadou otazníků, když jsme se dotýkali vysoce citlivých oblastí, jako jsou například náboženské rituály a kulturní tradice, domácí zvyklosti v různých členských státech či fungování vnitřního trhu,“ uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.
 
Zásadní novou myšlenkou je podle ministra větší odpovědnost provozovatelů jatek. Veškeré činnosti spojené s procesem porážky zvířat na jatkách budou vyžadovat absolvování odborného školení. Výsledkem je optimální nastavení ambiciózních standardů welfare v ekonomicky únosném kontextu.
 
Významným bodem, který se dotýká našich domácích zájmů, je umožnění pokračovat v tradičních porážkách, známých českých zabijačkách. Přes počáteční rezervovaný postoj Komise i některých členských zemí bylo zvoleno řešení svým způsobem ještě výhodnější, než nabízela současná legislativa. Český venkov se tedy rozhodně nemusí obávat žádných dramatických změn, zabijačky i do budoucna zůstanou s životem na českém venkově bezprostředně spojeny.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe