Bezpečnost potravin

Za nezávadnost bude zodpovědný výrobce

Vydáno: 6. 10. 2001
Autor:

Slovensko, potraviny, nezávadnost, nebezpečí vyplývající z BSE

Za zdravotní nezávadnost potravin, které se dostanou do obchodů, bude od příštího roku plně zodpovídat výrobce. Jak na tiskové besedě uvedla Katarína Chudíková, vedoucí sekce hygieny životního a pracovního prostředí Státního zdravotního ústavu (ŠZÚ) SR, v současnosti hygienici kontrolují zdravotní nezávadnost všech potravin. Od ledna 2002 však budou vykonávat dozor jenom nad výrobky specializované výživy a povolovat nové výrobky. Podle jejích slov si tuto změnu v zákonech vyžádala harmonizace slovenské legislativy s právem Evropské unie. Hygienici se v tomto roce zaobírali dvěma závažnými případy výskytu zvýšené hladiny rakovinotvorných látek v potravinách – v olivových olejích a sójových omáčkách. Dotyčné výrobky nařídil ŠZÚ stáhnout z prodeje. Podle K. Chudíkové se v současnosti pravidelně vyšetřují všechny olivové oleje na přítomnost karcinogenního benzo(a)pyrénu. ŠZÚ původně nařídil stáhnout jen některé šarže sójové omáčky od českého výrobce Vitana. Vyšetřováním se zjistila zvýšená hladina karcinogenů i v dalších šaržích, proto hlavní hygienik SR Ivan Rovný nařídil stáhnout všechny sójové omáčky z Vitany vyrobené v tomto roce. Nadále zůstávají v platnosti opatření proti šíření BSE. Občané se nemusí obávat, protože se z farmy, na které se BSE vyskytla, se nepřidává do masových výrobků mozek, mícha, slezina, ani další orgány, v nichž by se vyskytovaly prióny přenášející BSE. Hygienici nadále prověřují všechny výrobky, které obsahují rizikové složky, případně nemají specifikované složení.

www.uvtip.sk (Šť)