Bezpečnost potravin

XXXVI. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Vydáno: 2. 5. 2005
Autor:

Ve dnech 23.-25. 5. 2004 se ve Skalském Dvoře u Bystřice pod Pernštejnem koná XXXVI. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin.

Akci organizují: Odborná skupina pro potravinářskou a agrikulturní chemii České společnosti chemické, Odbor potravinářské techniky a technologie ČAZV, Odbor výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV, Výzkumný ústav potravinářský Praha, Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha.

Program symposia bude orientován na nové směry ve výrobě a hodnocení potravin se zaměřením na bílkoviny, lipidy, sacharidy, vitaminy, minerální látky, aditiva a kontaminanty. Program bude zahrnovat úvodní blok přednášek s tématem: Současné vývojové trendy v konzervaci potravin, věnovaný Prof. Ing. V. Kyzlinkovi, DrSc. u příležitosti jeho významného životního jubilea. Symposium bude uspořádáno formou přednášek a posterů s vydáním sborníku příspěvků.

Informace pro účastníky:

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku nutno zaslat e-mailem nebo poštou nejpozději do 10.5.2005 na adresu:

Ing. Marie Holasová, VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10, e-mail: m.holasova@vupp.cz.

Vzhledem k velkému počtu předběžně přihlášených účastníků nebude možné akceptovat přihlášky došlé po tomto termínu. Informace pro účastníky, závazná přihláška a předběžný program jsou také k dispozici na internetové adrese www.vupp.cz.

Předběžný program: Příloha : Nove_Smery_Program.pdf [pdf ; 157895 bytů]

Sborníky z minulých ročníků jsou díky laskavosti VÚPP k dispozici čtenářům Zemědělské a potravinářské knihovny při ÚZPI pod signaturou C 36682

(Přístup do katalogu: přes domovské stránky ZPK www.knihovna.uzpi.cz v sekci on-line katalogy)

(mch)