Bezpečnost potravin

XXXII. Seminář o jakosti potravin a potravinových surovin

Vydáno: 31. 1. 2005
Autor:

Seminář se koná ve čtvrtek 3. března 2005 na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně jako součást doprovodného programu 2. Mezinárodního veletrhu gastronomie, hotelových služeb a veřejného stravování G + H.

Program semináře budou tvořit dvě vyžádaná sdělení, další přednášená krátká sdělení a vývěsková sdělení (max. 40) podle rozhodnutí programové komise.
Vyžádané přednášky :
Ing. Jaroslav Camplík, prezident Potravinářské komory ČR : České potravinářství po vstupu ČR do EU.
Ing. Jakub Šebesta, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce : Bezpečnost potravin na jednotném trhu EU.
Seminář bude zahrnovat problematiku jakosti potravinových surovin a potravin rostlinného a živočišného původu ze všech aspektů.

Garant semináře : prof. Ivo Ingr, Ústav technologie potravin AF MZLU, Zemědělská 1,
613 00  Brno, tel.: 545 133 197, fax : 545 133 190, e-mail : ingr@mendelu.cz.
 (mch)