Bezpečnost potravin

XXXI. seminář o jakosti potravin

Vydáno: 26. 1. 2004
Autor:

Seminář se uskuteční ve středu 3. března 2004na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

Seminář je součástí doprovodného programu mezinárodního potravinářského veletrhu  SALIMA (2. – 5. 3. 2004) Program semináře zahrnuje všechny aspekty jakosti potravin rostlinného
a živočišného původu. Ze semináře bude vydán sborník souhrnů přednesených i posterových sdělení.
Vložné na seminář je stanoveno na 350,- Kč za osobu.
Garantem  semináře je  prof. ing. Ivo Ingr, DrSc.
Informace poskytne Ústav technologie potravin AF MZLU, Zemědělská 1, 613 00 Brno, tel. 545 133 197, fax: 545 133 190, e-mail: ingr@mendelu.cz