Bezpečnost potravin

www.nutrition.gov – americký informační portál o výživě

Vydáno: 17. 1. 2005
Autor:

Americký informační portál www.nutrition.gov je koncipován jako rozcestník informací o výživě, které poskytují různé americké státní a vzdělávací instituce. Slouží jako informační brána k vyhledávání hodnověrných informací o výživě, zdravé stravě, tělesné aktivitě a bezpečnosti potravin pro spotřebitele, pedagogy a odbornou veřejnost.

Zajištění informací o vědecky podložených zásadách stravování je nezbytný předpoklad pro výběr stravovacího režimu s cílem snížit výskyt obezity a dalších onemocnění vázaných na způsob stravování.  V průběhu života se mění nároky na stravování, proto jsou informace utříděny podle cílových věkových skupin – kojenců, dětí, dospívajících, dospělých a seniorů.
Uživatelé portálu mohou snadno najít informace o zdravém způsobu stravování, doplňcích stravy, alergiích, zdravém životním stylu a o zajištění bezpečnosti potravin. Motto projektu „Chytrá výživa začíná zde“ přesně vystihuje široký záběr tohoto zajímavého a užitečného informačního portálu.
Informace jsou přístupné ve formě odkazů na hodnověrné zdroje publikované na internetových stránkách státních a vzdělávacích institucí. Pro lepší orientaci jsou některé odkazy opatřeny krátkým komentářem obsahujícím stručný souhrn příslušného dokumentu a název instituce, která ručí za obsah předkládaných informací.  Portál www.nutrition.gov nabízí až 1 000 odkazů na aktuální a ověřené informace o výživě. Vyhledávání v rámci portálu je umožněno v režimu jednoduchého i rozšířeného vyhledávání nebo si uživatelé mohou informace prohlížet podle jednotlivých tématických celků, které byly vybrány na základě tezauru americké  Národní zemědělské knihovny.  Lze si také zvolit, pro jakou cílovou skupinu jsou informace určeny:

  • Pečovatelé/pečovatelky – odborníci zajišťující ústavní či domácí péči o děti, seniory nebo o osoby vyžadující zvláštní péči. Skupina nezahrnuje rodiče nebo školy. 
  • Spotřebitelé – Skupina zahrnuje široký okruh uživatelů, kteří se zajímají o informace pro sebe nebo rodinné příslušníky.
  • Děti – Osoby ve věku 2-18 let
  • Zdravotnický personál – lékaři, sestry, dietní sestry, odborníci zajišťující agendu veřejného zdraví. Skupina nezahrnuje vědeckou komunitu. Informace jsou určeny pro odborníky.  Informace určené pro pacienty nebo klienty jsou zařazeny do souboru informací pro skupinu uživatelů „Spotřebitelé“  nebo „Učitelé“.  Řada informačních zdrojů, které by mohly být využity pro přípravu projektů nebo plánování aktivit,  je zařazena do kategorie pro „Vědce“.
  • Rodiče – Osoby, které pečují o kojence, děti a dospívající. Zahrnuje také prarodiče a ostatní „hlídače“.
  • Učitelé – Skupina zahrnuje učitele ze základních a střeních škol, vysokoškolské pedagogy a odborníky zaměřené na vzdělávání v oblasti výživy. Zdroje pro tuto skupinu uživatelů jsou určeny především pro odborníky a mohou je využívat i studenti.
  • Vědci – Informace jsou určeny pro vědce, odborníky a vysokoškolské pedagogy, kteří se podílejí na výzkumných programech,  a také odborníky zaměřené na zpracování koncepcí a plánů pro podporu zdraví. Informační zdroje jsou na vysoké odborné úrovni a často zahrnují data nebo statistické údaje, výzkumné zprávy nebo výsledky vědeckého výzkumu.

Portál spravuje a aktualizuje skupina  odborníků z Centra pro informace o potravinách a výživě (Food and Nutrition Information Center -FNIC) a Národní zemědělské knihovny (National Agricultural Library –  NAL) ve spolupráci s komisí poradců pro  potraviny a výživu poskytujících své služby v rámci agentur v kompetenci amerického Ministerstva zemědělství (United States Department of Agriculture -USDA) a Ministerstva zdravotnictví a služeb veřejnosti (Department of Health and Human Services – DHHS). Centrum pro informace o potravinách a výživě (FNIC) získalo již řadu ocenění za zpřístupnění on-line informací o výživě a bylo pověřeno aktualizací portálu  www.nutrition.com s ohledem na témata týkající se obezity. 
www.nutrition.com
(mch)