Bezpečnost potravin

Workshop k problematice esterů 3-MCPD v potravinách

Vydáno: 18. 2. 2009
Autor:

Sborník prezentací z workshopu, který se uskutečnil ve dnech 5.–6.2.2009 v Bruselu (Belgie).

Ve dnech 5.–6. února 2009 se konal v Bruselu workshop zaměřený na estery 3-MCPD (chlorpropandiolu) v potravinách. Akci organizoval ILSI Europe ve spolupráci s Evropskou komisí.
 
Na internetových stránkách ILSI Europe jsou k dispozici prezentace, které zazněly na workshopu a dále zprávy ze tří pracovních skupin vytvořených na workshopu.
 
Přehled prezentací:
 
Závěry pracovních skupin:
 
Pozn: Všechny prezentace a závěry PS jsou ve formátu pdf.
 
 
Heslo “Chlorpropanoly” v A–Z slovníku pro spotřebitele.