Bezpečnost potravin

Workshop EFSA k emisi pesticidů

Vydáno: 12. 2. 2010
Autor:

Zpráva z workshopu, který se uskutečnil ve dnech 17.–19.11.2009 v Parmě (Itálie).

Panel pro prostředky na ochranu rostlin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–PPP) organizoval ve dnech 17.–19.11.2009 workshop k nové směrnici týkající se emisí prostředků na ochranu rostlin z chráněných systémů produkce plodin (např. skleníků a pod krytem).
Cílem workshopu bylo získat během procesu vytváření směrnice informace od zainteresovaných subjektů (členských států, zástupců výrobců agrochemikálií, poradenských firem, asociací pěstitelů aj.). Akce se zúčastnilo 55 zástupců z 20 zemí.
V příloze je k dispozici zpráva z uvedeného workshopu, která sumarizuje názory různých subjektů k dané problematice. Tato zpráva není stanoviskem EFSA.
EFSA–PPP: pracovní skupina pro emise pesticidů ze systémů chráněné produkce plodin využije připomínky a doporučení z workshopu pro svoji další činnost.
 
 

Zdroj: EFSA