Bezpečnost potravin

WHO konstituuje nový odbor pro bezpečnost potravin

Vydáno: 13. 7. 2005
Autor:

Světová zdravotnická organizace ustavila nový odbor pro bezpečnost potravin, zoonózy a alimentární onemocnění s cílem podpořit integrovaný přístup k bezpečnosti potravin.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ustavila s cílem podpořit integrovaný přístup k bezpečnosti potravin, zejména pak posílení vazeb mezi různými sektory zainteresovanými v bezpečnosti potravin (v řetězci „z farmy na stůl“) a prevencí a kontrolou zoonóz, nový odbor pro bezpečnost potravin, zoonózy a alimentární onemocnění (FOS). Nový odbor pro bezpečnost potravin, který je financován členskými zeměmi WHO, je odpovědný za vědecké posuzování a řešení problémů týkajících se potravin, podporu činnosti skupiny pro mezinárodní potravinové standardy Codex Alimentarius a poskytování podpory rozvojovým zemím v otázkách bezpečnosti potravin. V současné době FOS hraje rozhodující úlohu v koordinaci celosvětového úsilí o co nejúplnější prozkoumání potenciálního karcinogenu akrylamidu. Více informací na adrese: 

http://www.foodsafetytoday.com