Bezpečnost potravin

WHO konstatuje příznivé vlastnosti GM potravin, ale nabádá k obezřetnosti

Vydáno: 1. 7. 2005
Autor:

Zpráva publikovaná WHO konstatuje, že geneticky modifikované potraviny mohou zlepšovat lidské zdraví a vývoj, ovšem současně zdůrazňuje, že posuzování bezpečnosti GM potravin bude před jejich marketingem ještě pokračovat a že budou podrobeny dlouhodobému monitoringu.

V nové zprávě publikované Světovou zdravotnickou organizací (WHO) se konstatuje, že geneticky modifikované (GM) potraviny mohou zlepšovat lidské zdraví a vývoj. Nicméně zpráva „Moderní biotechnologie potravin, lidské zdraví a vývoj“ rovněž zdůrazňuje, že posuzování bezpečnosti GM potravin bude před jejich marketingem ještě pokračovat a že budou podrobeny dlouhodobému monitoringu, aby se předešlo rizikům působení GM potravin na lidské zdraví a životní prostředí. WHO ve spolupráci s dalšími  úřady pomáhá jednotlivým zemím v hodnocení dopadů zavedení specifických GM potravin ze všech možných hledisek. Zpráva doporučuje, aby hodnocení GM potravin zahrnovalo i sociální, kulturní a etická hlediska, aby se jednotlivé země mohly rozhodnout zda povolit nebo nepovolit pěstování a  marketing GM plodin. Současné hodnocení je zaměřeno na agronomické otázky a možné zdravotní účinky. Více informací na adrese nebo zde

http://www.foodsafetytoday.com