Bezpečnost potravin

Welfare v ekologickém zemědělství

Vydáno: 20. 9. 2006
Autor:

Nová publikace autorky ing. Romany Šonkové z produkce ÚZPI.

Nová publikace z produkce ÚZPI, která vychází v rámci projektu propagace ekologického zemědělství v České republice, je určena odborné i laické veřejnosti – především současným i budoucím chovatelům hospodářských zvířat.

Anglické slovo welfare vystihuje nejlépe české sousloví životní pohoda, šance pro lepší život hospodářsklých zvířat.

Cíle, jež si právě vydaná publikace stanovila:

 

• napomoci správnému chápání  pojmu welfare hospodářských zvířat se zaměřením na prostředí ekologického hospodaření, dosud nejetičtějšího a nejšetrnějšího způsobu zemědělského hospodaření,

 

• ocenit všechny přínosy zachovávání welfare pro zvířata samotná, pro jejich chovatele i konzumenty biopotravin živočišného původu.

 

• přesvědčit alespoň některé farmáře, aby přešli z konvenčních způsobů na ekologické a aby rovnou založili nový ekologický chov  těch druhů a kategorií zvířat, které se u nás téměř či vůbec nechovají. Jsou to kuřata na maso (brojleři), nosnice, prasata a ryby. Absence produktů z těchto zvířat v bio kvalitě na našem trhu znamená, že český spotřebitel je ochuzen o možnost výběru a musí si kupovat tyto produkty z nešetrných chovů.

 

 

Publikace budou zájemcům k dispozici na KISEch (Krajská informační střediska – adresy k dispozici na http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=35&typ=1&val=51619&ids=320).

Připravuje se rovněž její elektronická verze, kterou najdete na těchto stránkách.