Bezpečnost potravin

Welfare Quality®: výzkumný projekt EU

Vydáno: 16. 6. 2006
Autor:

Projekt zaměřený na integraci welfaru (pohody) zvířat do řetězce kvality potravin. Účast ČR na projektu.

Welfare Quality® je projekt 6. rámcového programu V&V v EU, který je podporovaný Evropskou komisí. Uvedený projekt se zaměřuje na integraci welfaru zvířat do řetězce kvality potravin.

“Animal welfare” (pohoda zvířat) má pro evropské spotřebitele velký význam. Kvalitu potravin v současné době neudávají vlastnosti a bezpečnost konečného výrobku, ale přihlíží se rovněž k tomu, jaká byla pohoda zvířat určených k produkci potravin při jejich chovu.

Cílem uvedeného projektu je přizpůsobit sociální obavy a požadavky trhu, vytvořit spolehlivé monitorovací systémy na farmách, systémy informací o výrobku a praktické strategie ke zvyšování pohody zvířat a to pro vybrané živočišné druhy (skot, prasata, drůbež).

Na projektu spolupracuje 39 partnerů z 13 evropských zemí. Projekt byl zahájen v květnu 2004 a poběží pět let.

Přehled řešitelů projektu Na projektu se podílí za Českou republiku Výzkumný ústav živočišné výroby. Náklady na projekt jsou 17 milionů EUR, příspěvek Evropské komise je 14,4 milionů EUR. Projekt se řeší v 5. prioritě RP “Kvalita a bezpečnost potravin”. Koordinátorem projektu je Wageningen University and Reseach Centre (Nizozemí).

 

V rámci projektu se vydává elektronický zpravodaj (poslední vydání je č. 3 z listopadu 2005).  

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na oficiální internetové stránce projektu: www.welfarequality.net