Bezpečnost potravin

Webová stránka EU o ochranném značení jakostních potravin

Vydáno: 12. 9. 2002
Autor: berankova1

informace Evropské komise o možnostech získání ochranného značení vysoce kvalitních potravin podle členění PDO, PGI a TSG

Evropská komise otevřela novou webovou stránku Generálního ředitelství pro zemědělství, která má informovat zájemce o registraci produktu s chráněným označením původu (Protected Designation of Origin – PDO) nebo s chráněným zeměpisným označením (Protected Geographical Indication – PGI) nebo jako produktu se zárukou tradiční speciality (Traditional Speciality Guaranted – TSG). Tato označení mají být ochranou zpracovatelů vysoce kvalitních potravin často spojených s určitým místem výroby či dlouholetou tradicí proti nekalé konkurenci, která často prodává zboží horší jakosti pod stejným názvem, který užívá oprávněný výrobce. Označení PDO je termín používaný pro potraviny, které jsou vyrobeny, zpracovány a upraveny v dané územní oblasti a ověřené znaleckými posudky. Označení PGI je obecnější a vztahuje se na produkt, který je spojen alespoň v jedné fázi produkce, zpracování nebo úpravy s daným územím. Označení TSG lze použít u produktů bez územního určení, ale s „tradičním charakterem“ pokud jde o jejich složení nebo způsob produkce.
Nová služba má prostřednictvím této speciální webové stránky přispět ve formě konzultací a informací ke zjednodušení celého postupu registrace produktu v kategorii PDO nebo PGI nebo TSG. Pravidla EU pro získání certifikace chráněného produktu stanoví, že žadatel (případně skupina žadatelů) musí alespoň šest měsíců před definitivní registrací chráněného produktu a získáním certifikace uveřejnit v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Communities) žádost o udělení certifikace s hlavní charakteristikou produktu. Zveřejněním žádosti vzniká právo oponentů vznést námitky proti příslušné registraci (zainteresovaní jsou zejména konkurenční výrobci).
V současné době je v EU registrováno s označením PDO nebo PGI nebo TSG 570 produktů (jsou mezi nimi sýry, maso, ovoce, zelenina a další produkty).
S dosud nevyřízenými žádostmi zveřejněnými v různých vydáních Úředního věstníku ES a dalšími informacemi o ochranném označování podle nahoře uvedeného členění je nyní možné seznámit se na adrese:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

Agra Focus, 2002, č. 79, s. 18
Agra Europe, 2002, č. 2018, s. EP/6-7 (Jav)