Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Sada nástrojů pro průzkumy výskytu škodlivých organismů

Vydáno: 21. 9. 2020
Autor: KM EFSA

On-line, 6. října 2020, 15:00 – 16:00

Program

Zavlečení a rozšíření škodlivých organismů rostlin v EU může mít významné ekonomické, sociální a environmentální dopady. Členské státy EU potřebují být připravené chránit rostliny na svém území a být schopné ujistit své obchodní partnery o výskytu škodlivých organismů rostlin na území EU. EK požádala EFSA o podporu členských států při plánování a provádění jejich průzkumných aktivit (ve smyslu nového nařízení v oblasti zdraví rostlin (2016/2031), které zdůrazňuje prevenci a zaměření se na rizika. V reakci na tuto žádost EFSA vyvinul sadu nástrojů pro sledování škůdců, obsahující karty škodlivých organismů a „příběhové mapy“ (story maps), pro přípravu průzkumů, vodítka pro navrhování průzkumů a statistické nástroje pro posouzení průzkumů.

Tento webinář představí účastníkům novou sadu nástrojů EFSA a vysvětlí, jak může být použita při dizajnování robustních, statisticky průkazných a na riziku založených průzkumů.

Webinář je příspěvkem EFSA k Mezinárodnímu dni zdraví rostlin.

Přístup k on-line registraci a další informace naleznete na webu EFSA.

Během semináře budou mít účastníci možnost klást doplňující dotazy, které bude EFSA zodpovídat ústně nebo písemně po akci. Záznam webináře EFSA zveřejní na svých webových stránkách.

Maximální počet účastníků je omezen na 500.

Zdroj: EFSA