Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Podávání žádostí pro doplňkové látky v krmivech

Vydáno: 28. 6. 2021
Autor: KM EFSA

On-line, 8. července 2021

On-line, 8. července 2021, 11:00 – 12:30 hod.

Nařízení o transparentnosti zavedlo do životního cyklu žádostí nové služby, procesy a ustanovení, což ovlivňuje mimo jiné provozovatele podniků, vč. malých a středních podniků.

EFSA pořádá webinář k vysvětlení jednotlivých kroků procedury podávání žádostí o schválení krmných aditiv. Na základě dotazů zaslaných po vstoupení nařízení o transparentnosti v platnost (27. 3. 2021) vysvětlí přednášející specifické kroky procesu podávání žádostí, vč. detailů týkajících se žádostí o
obnovení povolení.

PROGRAM

On-line webinář cílí na žadatele v oblasti doplňkových látek do krmiv, provozovatele podniků, malé a střední podniky a laboratorní/testovací zařízení. Otevřený je také pro veřejnost.

V průběhu webináře budou účastníci moci pokládat dotazy.

Nahrávka webináře bude zveřejněna na webu EFSA.

Registrace je otevřená do 7. července 2021, 10:00 hod.

Zdroj: EFSA