Bezpečnost potravin

Watercooler – hygienické a bezpečnostní požadavky

Vydáno: 28. 7. 2010
Autor: berankova1

Výběr z letáku SZÚ – „Pijete vodu z watercooleru?"

Watercooler musí splňovat určité hygienické a bezpečnostní požadavky. Nesmí být zdrojem mikrobiálního nebo jiného znečištění a při jeho používání nesmí docházet k nežádoucím změnám ve složení čepované vody a k ovlivnění jejích senzorických vlastností. Distributor musí mít doklad o tom, že zařízení splňuje hygienické požadavky definované zákonem o ochraně veřejného zdraví, konkrétně vyhláškou o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy (vyhláška č. 127/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb. MZ ČR).

Kvalita vody čepované z watercooleru závisí na řadě faktorů, zejména na:
– kvalitě dodávané balené vody (Balené vody nejsou nikdy sterilní a mají vzhledem k různému složení různou „úživnost“ pro bakterie.)
– kvalitě a druhu použitých konstrukčních materiálů přístroje
– umístění přístroje
– správném návodu k použití
– správném způsobu údržby

Důležité je připomenout riziko tvorby biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou. Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou.
Odstraňování biofilmu představuje problém, neboť použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu.
V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění. Proto je u watercoolerů kladen veliký důkaz na čistitelnost přístroje.

SZU – leták „Pijete vodu z watercooleru?“, obsah:
– Co to je watercooler?
– Plánujete pořídit si watercooler?
– Co byste měli vědět?
– Jakou vodu do zařízení dáme, takovou si načepujeme?
– Obecné zásady pro umístění, provoz a sanitaci watercoolerů doporučené SZÚ
– Nezapomeňte!

Zdroj:  SZÚ