Bezpečnost potravin

Vztah sacharidů a šedého zákalu

Vydáno: 8. 9. 2005
Autor:

Nejnovější výzkumy naznačují, že vyšší příjem sacharidů zvyšuje u žen středního a vyššího věku pravděpodobnost vývoje určitého typu katarakty.

Výsledky výzkumu prováděného skupinou pro zemědělský výzkum při americkém ministerstvu zemědělství (US ARS) v Bostonu naznačují, že čím je vyšší příjem sacharidů, tím vyšší je pravděpodobnost vývoje určitého typu katarakty (šedého zákalu) u skupiny žen ve věku od 53 do 73 let. Kataraktu vyvolává soustřeďování poškozených proteinů v čočce jednoho nebo obou očí, způsobující její zakalení. U žen, jejichž průměrný příjem představoval 200 až 268 g sacharidů denně, byla pravděpodobnost vzniku kortikální katarakty 2,5krát vyšší než u žen, jejichž příjem se pohyboval mezi 101 a 185 g sacharidů denně. Doporučovaná denní dávka sacharidů pro dospělé a děti je 130 g, což bylo odvozeno od dávky glukózy, kterou potřebuje ke své činnosti mozek. Kortikální katarakta je jedním ze tří rozlišovaných typů katarakty. Sacharidy jsou přiváděny převážně ve formě cukrů a škrobů, které organizmus štěpí na glukózu, jednoduchý cukr vyživující tělesné buňky. Potenciálně škodlivý účinek vysokosacharidové stravy na oční čočku je pravděpodobně výsledkem vystavení normálních proteinů čočky vlivu glukózy. V rámci výzkumu bylo sledováno 417 žen bez anamnézy katarakty, které participovaly na Studii zdraví ošetřovatelek. Výzkumníci prováděli vyšetřování očí a zároveň zkoumali údaje o stravování, získávané prostřednictvím dotazníků, a posuzovali vztah mezi nově diagnostikovanými kataraktami a průměrným přívodem sacharidů v průběhu 14 let. Do jaké míry lze získané poznatky aplikovat i na muže a ostatní populační skupiny, není podle studie zřejmé. Předpokládaný mechanizmus vzniku katarakty se ale podle dosavadních znalostí nemění ani podle pohlaví, ani podle socioekonomického stavu. Studie byla publikována v červnu 2005 v časopisu American Journal of Clinical Nutrition.

Milling & Baking News, 2005, č. 19, s. 11