Bezpečnost potravin

Vzrůstá zájem o antioxidanty   

Vydáno: 9. 11. 2007
Autor: pospisilova

 V rozmezí let 2002 až 2006 vzrostl objem výrobků s antioxidačními účinky v USA o 306 %, prodej antioxidačních suplementů se zvýšil ze 2 mld. na 3 mld. USD.

 Podle zprávy společnosti pro výzkum trhu Packed Facts „Antioxidants: Nature Meets Science for Anti-Aging Solutions“ vytvářejí se stále další příležitosti pro růst trhu potravin a nápojů se zvýšenou antioxidační aktivitou v souvislosti s novými poznatky o vztahu mezi stravou, životním stylem, chorobami a kvalitou života a preferováním prevence před léčbou. Ve zprávě se konstatuje, že do roku 2050 bude v USA každý čtvrtý obyvatel starší 65 let. Pro udržení dobré zdravotní kondice a schopnosti podávat odpovídající pracovní výkony bude muset každý sám udělat maximum, a proto se spotřebitelé budou zaměřovat ve zvýšené míře i na prevenci včetně zvýšeného přísunu antioxidantů v nejrůznějších formách. Vyšší přísun antioxidantů je podle Packaged Facts spojen s nižším výskytem minimálně poloviny ze současných deseti hlavních příčin úmrtí, především srdečních onemocnění, rakoviny, infarktů myokardu, diabetu a Alzheimerovy choroby. Z těchto důvodů vyžadují spotřebitelé generace „baby boomers“ (skupina lidí narozených zhruba v období let 1943 až 1964) produkty, které napomáhají zmirňovat průvodní jevy stárnutí. Nových výrobků s proklamovanými antioxidačními účinky dramaticky přibývá – v rozmezí let 2002 až 2006 představoval nárůst 306 %. Prodej antioxidačních suplementů se v období 1997–2005 zvýšil ze 2 mld. USD na 3 mld. USD.