Bezpečnost potravin

Vzorky mletého vykazují klesající tendenci kontaminace

Vydáno: 11. 10. 2003
Autor:

FSIS v USA zaznamenala klesající tendenci kontaminace mletého hovězího masa E. coli 0157:H7.

Department of Agriculture´s Food Safety & Inspection Service (FSIS) v USA zaznamenala  v  roce 2003, oproti minulým letům, klesající tendenci kontaminace mletého hovězího masa E. coli 0157:H7. Ze vzorků  testovaných v srpnu 2003 bylo jen 0,32 % pozitivních na E. coli 0157:H7, zatímco v roce 2002 to bylo 0,78 % a v roce 2001 0,84 %. V roce 2000, kdy FSIS začala používat citlivější test na stanovení E. coli 0157:H7, bylo 0,86 % vzorků pozitivních. Od roku 2001 testuje FSIS více než 7000 vzorků ročně.  Ve více než 1000 podniků s chovem masného skotu aplikují kontrolní programy založené na analýze rizik  (hazard analysis and critical control points).
V říjnu 2002 nařídila FSIS všem podnikům s chovem masného skotu, aby prověřily užívané programy pro zajištění bezpečných potravin a přijaly preventivní opatření s tím, že  E. coli 0157:H7 lze považovat za odpovídající a zjistitelné  riziko.
Feedstuffs, 75, 2003, č. 39, s. 19 a 23