Bezpečnost potravin

Vzdělávací program Výživa ve výchově ke zdraví a nové pracovní sešity pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ

Vydáno: 30. 1. 2013
Autor: MZe

Nové pracovní sešity pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ jako pomůcka k "Výživě ve výchově ke zdraví".

Nové tři pracovní sešity pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ budou sloužit jako pomůcka k výukovému programu „Výživě ve výchově ke zdraví“.

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravilo  novou elektronickou pomůcku k výukovému programu VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ, který je součástí webových stránek určených mládeži www.viscojis.cz/teens.  Tři nové interaktivní pracovní sešity jsou určené především pro výuku žáků 6. a 7. tříd základních škol a jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu pro žáky 2. stupně ZŠ.

Tím, že sešity jsou interaktivní, nabízejí zábavnější a méně stereotypní formu procvičení jednotlivých témat, a v důsledku i lepší motivaci k učení. Žák má možnost spoluvytvářet výuku a aktivně se do ní zapojovat. Pracovní sešity obsahují i řadu takových úkolů, kdy žák sám musí navrhnout řešení, které je dle jeho názoru nejvhodnější.

Interaktivní pracovní sešity pro šesté a sedmé třídy ZŠ  jsou k dispozici na webových stránkách  www.viscojis.cz/teens  a jsou uloženy jako aktivní odkaz v hlavním článku titulní stránky webu.

Sešit 1: Výživa a nemoci

Sešit 2: Potraviny a bezpečnost

Sešit 3: Živiny a voda