Bezpečnost potravin

Výzva k poskytnutí vědeckých údajů o indigotinu

Vydáno: 27. 1. 2011
Autor: MZe

Výzva EFSA ze dne 26.1. 2011.

V souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 1333/2008 by měly všechny potravinářské přídatné látky povolené před 20. lednem 2009 projít novým hodnocením rizik Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Evropská Komise vytvořila svým nařízením č. 257/2010 program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek, do nějž byl zahrnut také indigotin (indigocarmine, E 132).

V zájmu zajištění důkladného přehodnocení indigotinu nabízí EFSA všem zájemcům a zainteresovaným organizacím možnost zúčastnit se na plnění tohoto úkolu tím, že poskytnou úřadu všechny nutné údaje, konkrétní soubory dat ať již publikovaných, dosud nezveřejněných nebo nově vytvořených. Nejzazší termín pro zasílání údajů je 30. září 2011.

Evropské vědce, úřady, zainteresované organizace, vysoké školy, výzkumné instituce a firmy vyzývá k poskytnutí dat pro přehodnocení této přídatné látky Panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin EFSA (ANS panel EFSA) v souladu s Vodítky pro předkládání hodnocení potravinářských přídatných látek Vědeckého výboru pro potraviny Evropské komise z roku 2001.

Veškeré další důležité informace, včetně vodítek pro předkládání hodnocení aditiv, můžete najít na webových stránkách EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/ans110126.htm.

Zdroj: EFSA