Bezpečnost potravin

Výzva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin k vytvoření sítě spolupracujících organizací

Vydáno: 10. 9. 2005
Autor:

EFSA s cílem zlepšení komunikace na poli potravinářské vědy a bezpečnosti potravin vyzývá vědecké instituce členských zemí k vytvoření formální vědecké sítě.

Výkonný ředitel EFSA Geoffrey Podger rozeslal 27. července dopis stálým reprezentacím všech členských zemí EU a inicioval tak proces designace kompetentních organizací členskými státy pro účast ve zřizované síti.
Informace o této výzvě včetně plného znění Dopisu všem stálým reprezentacím členských států EU, Nařízení (EC) 178/2002 z 28. ledna 2002, Nařízení 2230/2004 z 23. prosince 2004 a dotazníku, který mají organizace, jež chtějí na této aktivitě participovat, vyplnit, jsou k dispozici na stránce http://www.efsa.eu.int/about_efsa/cooperation/cooperation_under_art_36/1065_en.html .
Vyplněný dotazník je nutné zaslat nejpozději do 21. září 2005.